Investorer: – Et uoversiktlig og eksotisk selskap

Et selskap som framstår som ganske uoversiktlig og «eksotisk», høy prising og deltagerloven som sier at norske borgere må eie minst 60 prosent.

UENIG: Konsernsjef Tommy Torvanger er uenig med investorene som IntraFish har snakket med.  Foto: Ronald Johansen/iTromsø

nyheter

Det oppgir investorer som IntraFish har snakket med som årsaker til at investorer viste lite engasjement rundt den bebudede børsnoteringen til Nergård og Norsk Sjømat. Planen var at Norsk Sjømat skulle fusjonere med Nergård, og gå på børs sist tirsdag, men det skjedde ikke. Med børsnoteringen skulle man hente inn 700-800 millioner kroner i frisk kapital, og islandske Samherji skulle selge seg ut. Selskapets styre oppga turbulens i finansmarkedene som årsak til at de trakk seg fra børsnoteringen.


Jobbet med børsnotering i åtte måneder — ble avlyst

Konsernsjef Tommy Torvanger i Nergård jobbet med børsnotering i åtte måneder og er overrasket over at ingen utenfra avslørte planene.


En av investorene IntraFish har snakket med sier selskapet framstår som ganske uoversiktlig sett fra et investor-ståsted. – Det er mye å følge med på, sier han og mener også prisingen var i høyeste laget. En annen investor sier mye av det samme.