Fylkesordføreren ut mot regjeringens nye taxi-regelverk: – Vil undergrave alt

Ivar B. Prestbakmo og Sandra Borch er sterkt kritisk liberaliseringen av drosjenæringa.

FYLEKESORDFØRER: Ivar B. Prestbakmo går hardt ut mot regjeringens liberalisering av drosjeregelverket.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Senterpartiet ved fylkesordfører Prestbakmo og stortingspolitiker Borch lufter søndag sin misnøye, etter Stortingets nylig vedtatte endring i drosjereguleringen.

Den største endringen er fjerning av behovsprøvingen på drosjeløyver, noe som betyr at det ikke lengre vil være et fast antall aktører i næringen. Det vil bli dermed bli enklere å etablere seg i bransjen. Aktørene i markedet får med dette stor valgfrihet i hvordan de vil organisere seg. Innehaverne av løyve kan fritt velge å være en del av en drosjesentral, en annen formidler, eller starte et eget selskap, opplyser regjeringen.