Slår alarm om luftambulanse-beredskapen i Nord-Norge

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sandra Borch er alvorlig bekymret for luftambulanseberedskapen i Nord-Norge.

BEKYMRET: Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sandra Borch er alvorlig bekymret for luftambulanseberedskapen i Nord-Norge.  Foto: Stortinget

nyheter

Luftambulansetjenesten avsluttet for tre uker siden kontrakten med det såkalte covid19-helikopteret som skulle bistå i Nord-Norge med oppdrag. I ei pressemelding lørdag sier Borch at regjeringensvikter Nord-Norge, og krever at man tar tak i situasjonene og inngår ny kontrakt.

- Vi er i en alvorlig pandemi. Vi går inn i en tøff årstid og vi vet hvor avhengig Nord-Norge er av luftambulanse til vanlig. Vi har aldri vært så avhengig av fly og helikopter som nå, derfor mener jeg regjeringen bør gripe inn og stasjonere et covid19-helikopter i Nord-Norge, sier Borch.

Luftambulansetjenesten har inngått kontrakt med et dansk jetfly med dansk personell som skal bistå Nord-Norge under coronapandemien, men Borch mener dette er en dårlig løsning.

– Det danske jet-flyet kan ikke lande på de fleste av småflyplassene i Troms og Finnmark. Før helga var det en hendelse hvor en koronapasient måtte flyttes fra Hammerfest til Tromsø, da kunne ikke jet-flyet lande i Hammerfest og en Widerøe-maskin fra Bodø måtte ta oppdraget. Det er langt fra Bodø til Hammerfest, avstanden er lenger enn den er fra Trondheim til Oslo. Prøv å fortelle folk i Oslo at de skal stole på at det er luftambulansetjenesten stasjonert i Trondheim som skal fungere som beredskap for Oslo. Dette skal ikke Nord-Norge finne seg i.

Stortingsrepresentanten viser til at Luftambulansetjenesten hadde en kontrakt med Lufttransport å bruke et såkalt covid19-helikppter. Hensikten var at helikoptret skulle brukes til å fly koronasmittede pasienter i egen kuvøse.

– Jeg er alvorlig bekymret for situasjonen vi kan komme opp i, om ikke Høyre og regjeringen ser alvoret. Helikoptret til Lufttransport som ble brukt i sommer er et helikopter som gir en mye bedre beredskap med tanke på vær og klima, og det særlig med tanke på vinterhalvåret vi skal inn i nå, avslutter stortingsrepresentant Sandra Borch