– Kommunene kan forvente å få dekket kostandene som følger av koronakrisen

Minister svarer Folkebladet om Ap-ordførernes opprør mot statsbudsjettet. Han avslører at kommunene kan forvente å få dekket kostnadene som følger av koronakrisen.

KOMPENSASJON: – Regjeringen foreslår at kommunesektoren får et tillegg på 1,9 milliarder kroner i 2021 som kompensasjon for skattesvikt, og 1,25 milliarder kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtransporten som følge av koronakrisen, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.   Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

nyheter

Folkebladet skrev torsdag om Ap-ordførerne i Midt- Troms som var med på et opprop mot forslaget til statsbudsjett fra regjeringen. I hele landet skrev 138 av 154 ordførere under brevet. Nå har kommunal- og moderniseringsministeren kommet med et svar i saken:

– Regjeringen stiller opp for kommunene i denne krevende tiden. Det har vi allerede gjort gjennom flere tiltakspakker, og det vil vi gjøre fremover. Kommunesektoren har så langt fått rundt 20 milliarder kroner ekstra overføringer og økonomiske tiltak. I tillegg får kommunene beholde hele det økte handlingsrommet som følge av lavere lønns- og prisvekst.