Nytt prosjekt hos Finnfjord til 3 milliarder kan gi hundre nye arbeidsplasser

Finnfjord inngår samarbeid om produksjon av grønn metanol.

FINNFJORD: Finnfjord AS er blant verdens største smelteverk for produksjon av ferrosilisium, som brukes i framstilling av rustfritt stål, karbonstål og andre legeringer.  Foto: Amund Hansen

nyheter

Statkraft, Finnfjord og CRI utvikler i fellesskap det første kommersielle anlegget for produksjon av grønn metanol med en kapasitet på 100.000 tonn per år.

CO2 fanget fra utslippene til Finnfjord ferrosilisiumanlegg og hydrogen fra elektrolyse av vann med fornybar elektrisitet skal benyttes som råstoff, skriver Statkraft på sine hjemmesider.