Mot enighet etter vannverksutbyggingen

Hesjevik grunneierlag har vært svært lite fornøyd med prosessen under vannverksutbyggingen. Ordfører i Lavangen beklager og lagets leder Marianne Wetterhus er fornøyd med lovnader om utbedringer.

KORONA-HÅNDTRYKK: Med et korona- håndtrykk uttrykker ordfører Hege Rollmoen Myrseth en beklagelse overfor styreleder i Hesjevik grunneierlag, Marianne Wetterhus grunnet manglende opprydding og kommunikasjon etter vannverksutbyggingen på lagets grunn. Samtidig avtales en framdriftsplan for oppryddingen. Foto: Ulf Antonsen 

nyheter

– Gjennom hele prosessen i vannverksutbygginga, har Hesjevik grunneierlag opplevd store problemer med manglende kommunikasjon fra kommunen, skriver styreleder i Hesjevik grunneierlag, Marianne Wetterhus til kommunen.

Hun viser til at det det ble lovet rapporter og møtereferater, oppdatering av framdriftsplaner og informasjon om endringer under den vannverksutbyggingen som stod ferdig i vår i Lavangen.