Midt-Troms Regionråd hardt ut mot nedskjæringsforslagene fra Troms Politidistrikt

– Vi anerkjenner ikke nedskjæringsprosessen

Kommunene i Midt-Troms godtar ikke de nedskjæringsplanene Troms politidisrikt opererer med. Leder Tom-Rune Eliseussen (Sp) i Midt-Troms Regionråd sa i sin tale mandag klart fra at samtlige kommuner kom til å sette foten ned .

NOE Å TENKE PÅ: Politimester Astrid Nilsen og visepolitimester Einar Sparboe Lysnes (midten) fikk mange motargumenter til planlagte budsjettnedskjæringene med seg til Tromsø. Lenger bort ser vi lensmann Arnold Nilsen fra Finnsnes lensmannsdistrikt.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Eliseussen startet med konklusjonen først — nemlig at kommunene i Midt-Troms slett ikke anerkjenner den prosessen som nå foregår.

Krever full stans fra politiet

– Vi krever full stans i de fire utredningene som nå er i gang. Og grunnen til det er at vi frykter at resultatet kan gå på bekostning av sikkerheten til våre innbyggere. Vi mener at man skal avvente evalueringa av nærpolitireformen som kommer i 2022. Inntil da må det være full stans i alle nedskjærringsprosesser.