Allerede i gang med å utarbeide snøskutertraseer for hytteeiere etter den nye lovendringa:

– Vi skal ikke kaste bort tida

Så snart lovendringa som fjernet avstandskravet på 2,5 kilometer for snøskuterkjøring fra brøytet vei kom, gikk Salangen kommune igang med å utarbeide skutertraseer. De håper andre følger etter.

Raskt i gang: Ordfører i Salangen kommune, Sigrun W.Prstebakmo (Sp), forteller hvorfor de mente det var viktig å komme raskt i gang med å finne traseer til kjøring av snøskuter til og fra hytta.   Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

Salangen-ordfører, Sigrun W. Prestbakmo, forteller at de lenge har jobbet for å få fjernet avstandskravet.


2,5 kilometers-grensa for bruk av snøskuter til hytta fjernes:

2,5 kilometers-grensa fjernes nå: – Det er en gledens dag

Lenge har det vært snakk om å fjerne grensen på 2,5 kilometer for bruk av snøskuter på vei til hytta. Nå er ei lovendring endelig på plass og trer i kraft fra og med 1. oktober i år.


– Vi føler et veldig sterkt eierskap til denne saken i Salangen. Siden departementet sendte ut varsel til fylkesmannen om innstramming tidlig i forrige stortingsperiode, har det blitt jobbet ganske intenst politisk opp mot dette, og fra 2017 i samarbeid med Sandra Borch. Da forskriftsendringa endelig ble realisert kommer dette etter flere år med stort engasjement og mange folkemeninger, sier hun.