Måtte gjøre nytt vedtak i lunsjen

Samferdselskomiteen i Troms og Finnmark fylke måtte gjøre hastevedtak vedrørende hurtigbåttilbudet på Senja.

VURDERING: Fylkestinget skal onsdag gjøre vedtak om de skal vurdere rutetiltakene i Senjaregionen og finne finansiering til ferga til Brensholmen på annet vis. her hurtigbåten Brage som trafkkerer blant annet rute 4.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Onsdag skal Troms og Finnmark fylkesting etter planen behandle saken om helårlig ferge Botnhamn - Brensolmen, hvor kutt i hurtigbåtttilbudet på Senja tidligere vært foreslått. Innstillingen ble imidlertid 15. september endret av fylkesrådet til;

«Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere rutetiltak i Senjaregionen, samt andre tilgjengelige virkemidler for å finansier helårlig prøvedrift av sambandet Botnhamn - Brensholmen.»