Nergård og Norsk Sjømat slår seg sammen til ett konsern

Selskapet skal hete Norsk Sjømat og vil ha kontor i Tromsø og på Stranda.

NY KONSERNSJEF: Tommy Torvanger, konsernsjef i Nergård, blir ny konsernsjef når Nergård og Norsk Sjømat slår seg sammen.   Foto: FOTO: RONALD JOHANSEN

nyheter

(iTromsø): Norsk Sjømat ASA forventes å konkludere om børsnotering i løpet av fjerde kvartal 2020. Målet er å skape enda større verdier og nye muligheter i næringen.

– Nå skaper vi en ny kraft i norsk sjømatnæring. Nergård-konsernet og Norsk Sjømat AS går sammen i et felles konsern der vi får enda sterkere muskler til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og enda større verdier for Nord-Norge og resten av landet, sier konsernsjef i Nergård, Tommy Torvanger, i en pressemelding.