80 sjømataktører i nord går sammen for å sikre flere oppdrag

En rekke kommuner lever bedre enn noen gang av sjømatnæringen. Og nå har en rekke bedrifter i nord samlet seg – for å sikre at ringvirkningene blir enda større lokalt.

OPPDRAG: En rekke kommuner lever bedre enn noen gang av sjømatnæringen. Og nå har en rekke bedrifter i nord samlet seg – for å sikre at ringvirkningene blir enda større lokalt.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Totalt har 80 ulike aktører innenfor havbruksnæringa, fra nordre Nordland og til Finnmark, slått seg sammen i et leverandørnettverk. Det er 10 havbruksselskap og mer enn 60 ulike leverandørbedrifter.

Nettverket "Leverandørutvikling Havbruk Nord" styres fra Næringshagen i Midt-Troms.