2,5 kilometers-grensa for bruk av snøskuter til hytta fjernes:

– Det er en gledens dag

Lenge har det vært snakk om å fjerne grensen på 2,5 kilometer for bruk av snøskuter på vei til hytta. Nå er ei lovendring endelig på plass og trer i kraft fra og med 1. oktober i år.

. Foto: Merete L. Borgersen 

nyheter

Tirsdag ble det kjent at regjeringen endrer forskriften til motorferdselsloven og fjerner grensen på 2,5 km fra brøytet vei for å kunne få dispensasjon til å bruke snøscooter til å frakte utstyr. Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant i Troms Høyre, uttrykker sin glede over de ferske nyhetene.

– Dette er virkelig en gledens dag. Jeg husker tilbake til 2008 når vi jobbet for å få til endringer, men at det først var etter regjeringsskiftet i 2013 at Høyre/Frp-regjeringen fikk startet opp arbeidet med lovendringa, starter han.