To av tre syns fiskeri og havbruk er mest bærekraftig

Landets mest bærekraftige næringer er fiskeri og oppdrett. Det kommer fram i en ny undersøkelse som er gjort på oppdrag fra Havforskningsinstituttet.

BÆREKRAFTIG: Havbruk er sammen med fiskeri landets mest bærekraftige næring, i følge en undersøkelse fra Opinion.  Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

nyheter

Det er Opinion som har gjennomført undersøkelsen, der Universitetet i Bergen også er oppdragsgiver i tillegg til Havforskningsinstituttet.

I undersøkelsen kommer det og fram at seks av ti nordmenn har stor tillit til norsk forvaltning av havressursene. Så stor har tilliten ikke vært før, ifølge Havforskningsinstituttet.

Det er 29 prosent av dem som har svart på undersøkelsen som sier at den mest bærekraftige næringa i Norge er fiskeri og oppdrett. Det er nesten dobbel så mange som har svart at olje og gass er mest bærekraftig. Deretter følger IT, industri og turisme på de neste plassene.

Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med havkonferansen The Ocean, for fjerde gang siden 2015.