Setter ungdommen i fokus

Ungdommen har i alle år vært aktive bidragsytere på Dyrøyseminaret. De har sluppet til på talerstolen og diskutert med statsråder. I år fikk de til og med sin egen fagsamling.

OPPSTART: Som en del av en egen fagsamling for ungdommer under årets Dyrøyseminar, var det oppstart for et nytt Mpower program. Her deltok 17 ungdommer på den første samlingen på Finnsnes.  Foto: Privat

nyheter

Fagsamlingen for ungdommene fant sted på Finnsnes i helgen, og sammenfalt med oppstarten av et nytt Mpower program.

Mpower er et modulbasert ledertreningsprogram for ungdom, som en del av kursporteføljen l Forandringshuset Lederakademi. Målet for programmet er å levere en grunnleggende ledertreningspakke for å øke deltakelse og medvirkning i sine egne omgivelser og videre i samfunnet.