Jobber for å øke budsjettrammen for neste års NTP:

– Trenger en betydelig større sum

Budsjettrammen for dagens NTP for fylkesveiene i Troms og Finnmark er på 141 millioner. Nå sier Stortingsrepresentant, Kunt Gudmundsen (H), at de jobber med å øke denne.

VIL ØKE BUDSJETTET: Stortingsrepresentant i Høyre, Kent Gudmundsen, sier han jobber for at budsjettrammen i neste års NTP i Troms og Finnmark blir betydelig større.   Foto: Christer Pedersen

nyheter

Fylkesveiene i Troms og Finnmark har et etterslep på ti milliarder kroner. Med dagens bevilgninger opererer Troms og Finnmark fylkeskommune med 950 millioner kroner til årlige driftsmidler for veiene. Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, sier at man trenger rundt 1,2 - 1,4 milliarder i året for ikke å øke etterslepet. Kent Gudmundsen i Troms og Finnmark Høyre, forteller at de ønsker å øke budsjettrammen for dagens NTP (Nasjonal Transportplan).

– Vi jobber nå for å øke dette beløpet. I juni 2021 skal vi vedta en ny NTP for å få på plass en større pakke økonomisk. Det er vanskelig å forhåndskonkludere på hvor stort dette beløpet kan bli - det blir forhandlet i Stortinget - men det er ikke tvil om at man trenger en betydelig større sum, innrømmer han.