Fylkesrådet i Troms og Finnmark vil ha dialog:

Inviterer til dialog om rutekutt

Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) inviterer ordførerne til dialog om budsjettkuttene i kollektivtrafikken i fylket. Hun vil svare på spørsmål og lytte til bekymringer. Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen synes tidsfristen er kort for å gi innspill til kutt som han karakteriserer som ganske dramatisk.

MØTE: Fylkesråd for samferdesel Kristina Hansen (Ap) inviterer ordfører til et møte førstkommende tirsdag om kutt i kollektivtrafikken. Ordfører Tom-Rune Eliseussen i Senja kommune ønsker møtet velkommen.   Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Fylkestinget vedtok i juni i år et budsjettkutt som får konsekvenser for kollektivtilbudet. Et redusert driftsnivå på kollektiv i Troms fylkestrafikks ruteområde for buss, båt og ferge skal gi en besparelse på om lag 49 millioner kroner i helårseffekt fra 2021. For å oppnå dette, inviterer fylkeskommunen nå kommunene til dialog om budsjettkuttene.

Vil lytte

– Fylkesrådet har fått med seg et vedtak fra fylkestinget med store nedtrekk på kollektiv. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, og må derfor se på alle muligheter for å bruke mindre penger på kollektiv samtidig som vi ikke gjør det vanskeligere å reise i fylket. Vi vil forsøke å ta bort avganger som har færrest reisende. Jeg har selvfølgelig håp om økte rammer fra regjeringen i årets statsbudsjett - hurtigbåt, buss og ferge er tross alt det som binder sammen folk i nord, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i en pressemelding.