Oppretter teststasjon for korona

Fra mandag 21. september oppretter Senja kommune en egen teststasjon for korona. Teststasjonen er i bygget til gamle Silsand Ungdomsskole.

TESTSTASJON: Senja kommune oppretter teststasjon for korona i gamle Silsand ungdomsskole.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Teststasjonen gjør det mulig å øke testkapasiteten i kommunen, samtidig som fastlegetjenesten kan ha normal drift. Fra testsenteret åpner skal koronatesting dermed avtales på egen direktetelefon til senteret, opplyser kommunen i en pressemelding.

Rask smittesporing

Helsedirektoratet har bedt norske kommuner om å prioritere TISK-strategien høyt ( testing, isolering, smittesporing og karantene). Gjennom å ha et godt tilbud for testing ved mistanke om korona ønsker vi tidlig å avdekke lokal smitte, raskt sette i gang smittesporing, isolere smittede og sette nærkontakter i karantene. Hensikten er å avdekke og begrense lokale utbrudd raskt og effektivt.

– Kommunene er bedt om å ha en testkapasitet på 1,5 % av befolkningen per uke, samt å raskt kunne skalere opp til 5 %. For Senja kommune tilsvarer 1,5 % testing pr. uke 225 tester, mens testing av 5 % av befolkningen betyr at Senja må teste 750 personer per uke. Det er en krevende oppgave, står det videre.

Til nå har testingen blitt gjort av fastlegetjenesten og kommunen har de siste ukene testet rundt 175 personer per uke.

– Fastlegetjenesten opplever at testingen tar mye tid og ressurser, samt at tilgjengeligheten for både de som kun ønsker en test og andre pasienter lider under dette, sier kommunen.

Test

Målgruppa er først og fremst de med luftveissymptomer som ønsker å teste seg og ikke har behov for vurdering av lege og alle som skal testes ved den nye teststasjonen må på forhånd avtale time.

– Henvendelsene blir tatt imot, vurdert og prioritert av sykepleiere. Senja kommune følger FHI sine prioriteringer av hvem som anbefales testing, der altså den viktigste gruppa er personer med luftveissymptom. Pasienter med luftveissymptomer som trenger legetilsyn skal fortsatt kontakte fastlege eller legevakt på vanlig måte. De som er hos lege på time vil bli testet der, skriver kommunen.


Ønsker mer personell

Kommunen håper flere melder seg til å bistå i testingen.

– Ved lokale utbrudd eller høy forekomst av andre luftveisinfeksjoner, må vi planlegge for å kunne teste opp mot 5 prosent av befolkningen per uke. For å få dette til er det rekruttert inn både pensjonert helsepersonell og andre for å bistå i testingen. Disse gis opplæring og er en helt avgjørende ressurs for kunne opprettholde god testkapasitet over tid, skriver kommunen før de legger til;

– Senja kommune er derfor både veldig takknemlig for de som har meldt seg, men fortsatt interessert i flere.