Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen om veiene i Senja kommune:

– Vi har et større samferdselsproblem enn noen andre i nord

Samferdselstoppene i Troms og Finnmark kom på besøk til Senja kommune for å erfare kvaliteten på veiene i kommunen. Og nettopp ett stopp ga ekstra inntrykk.

Trollvik skole: Ungene fra skolen og barnehagen i Trollvik møtte opp og ytret sin stemme om skoleveien deres da bussen med samferdselstoppene ankom Trollvika på sin befaringstur i Senja kommune. 

nyheter

Torsdag formiddag ble samferdselstoppene i Troms og Finnmark tatt med ut på busstur langs veiene i Senja kommune. Målet var å få fram hvor dårlig stand enkelte strekninger langs veiene i kommunen er.

Første stopp langs veien var Trollvik skole. På veien dit hadde bygda hengt ut refleksvester langs veien som en stille demonstrasjon for hvor dårlig trafikksikkerheten i bygda er. Bygda ønsker en forlenget gangvei, da de mener det stadig oppstår farlige situajsoner uten en.