Nergård jobber for å komme på Oslo Børs

Fiskerikonsernet Nergård planlegger børsnotering, men departementet har sagt nei til eierendringer i konsernet.

KONSERNSJEF: Konsernsjef Tommy Torvanger sier til Dagens Næringsliv at børsplanene er en mulighet, men at det fortsatt er mye som ikke er avklart.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det skriver Dagens Næringsliv (DN).

Departementet har avslått å gi avisa innsyn i brevene som de siste månedene har gått fram og tilbake om børsnotering mellom advokatfirmaet Wikborg Rein og Nærings- og fiskeridepartementet. Men ifølge DN gjør titlene likevel klart hva det dreier seg om: «Søknad om forhåndstillatelse til eierendringer i forbindelse med planlagt omorganisering og notering av morselskapets aksje på Oslo Børs.