Fylkesrådet har vært på Senja-befaring

Har søkt om midler til Hamn og Husøy

Etter at Senja først ikke var representert på søkerlista i det hele tatt på ekstraordinære vegmidler fra Samferdselsdepartementet har fylkesrådet i Troms og Finnmark fått avgir de en søknad på til sammen 75 millioner kroner for to veger på Senja.

To pengesøknader er sendt: Det er nå søkt om tilsammen 75 millioner i ekstraordinære vegmidler til veiene mellom Torsken og Straumsnes samt mellom Huselv og Husøy. Her ser vi fylkesråd Kristina Hansen sammen med Senjaordfører Tom-Rune Eliseussen.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen kunne torsdag ettermiddag etter befaringen i Kårvikhamn og på Nord-Senja fortelle at fylkesrådet nylig har sendt inn fire søknader på veiprosjekter i Troms og Finnmark. Av disse hører to under det som da var Finnmark fylkeskommune, mens det også er søkt om ekstraordinære midler til vegstykket mellom Torsken og Straumsbotn, samt fra Huselv til Husøy på Nord-Senja.

Kan få vegmillioner: Vegstykket mellom Torsken og Straumsnes er en av de fire vegene i Troms og Finnmark fylkeskommune det nå er søkt om ekstraordinære midler til.  Foto: Stein Wilhelmsen

For de to vegene på Senja er det søkt om 75 millioner kroner i støtte, hvorav fylkeskommunen må betale 60 prosent av kostnadene ved en slik tildeling fra staten. Og svaret på om de to senjaveiene får disse pengene vil bli avklart 15. oktober da fordelingen av disse midlene blir gjort.