Foreslår endret tilskuddsordning for næringsrettede fylkesveger:

– Må ha betydelig høyere ambisjoner

Høyres Erlend Svardal Bøe mener det er på høy tid med bedre sjømatveger på Senja. I den anledning foreslår han en ny og bedre tilskuddsordning for å få nettopp dette til.

Tilskuddsordning: Sjømatvegene på Senja er stadig et tema. Nå foreslår Høyres Erlend Svardal Bøe en ny og bedre tilskuddsordning for å få gjort noe med problematikken. – Dette er en investering som må på plass — og det haster, sier han.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Regjeringen opprettet i statsbudsjettet for 2020, en tilskuddsordning for næringsrettede fylkesveger. Den går ut på at staten legger 100 millioner i potten, som fylkeskommunene kan søke på til bestemte vegprosjekt. Får de en søknad innvilget, dekker staten 40 prosent og fylkeskommunen 60 prosent.

– Det er veldig bra at vi har fått på plass en egen tilskuddsordning for næringsrettede fylkesveger, men vi må ha et betydelig høyere ambisjonsnivå. Den må økes betydelig, og da snakker vi kanskje opp i milliardklassen, som man bør spytte inn i en slik tilskuddsordning, sier Erlend Svardal Bøe, som er leder i Tromsø Høyre, og som kan ligge an til 1. plass på Høyre i Troms og Finnmark sin stortingsvalgliste neste år.