Vil ha bedre folkehelse

Frisklivssentralen som nå er opprettet i Salangen skal hjelpe og veilede folk til å få en bedre folkehelse.

Vil ha bedre folkehelse i kommunen: Folkehelsekoordinator Siri Bjerkan (bildet) har i samarbeid med rådmann Lars Strøm og kultursjef Kurt Jan Kvernmo etablert Frisklivssentralen i Salangen kommune.  Foto: Privat

nyheter

Siri Bjerkan som er folkehelsekoordinator i Salangen kommune forteller at det er hun sammen med rådmann Lars Strøm og kultursjef Kurt Jan Kvernmo som nå har fått dette helseprosjektet i gang.

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste som skal hjelpe med livsstilsendring gjennom trening, kosthold og tobakkslutt. Denne sentralen skal samarbeide med ergo- og fysiotjenesten, samt folkehelse- og rustjenesten i kommunen