Vil åpne opp for annen næring

Formannskapet foreslår at kommunestyret i Senja gir plass til annen næring enn fiske i prosjektet «Fiskerihavn Senjahopen».

HAVN: I I Senjahopen jobbes det for å bygge ut fiskerihavna.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Det kommer frem i protokollen etter formannskapsmøtet 11. september, hvor det er ønskelig at rådmannen får fullmakt til å oppdatere organiseringen av prosjektet.

De ønsker også at kommunestyret vedtar at det åpnes opp for annen næringsvirksomhet på det planlagte næringsområdet, enn det som er fiskeri- og havnerelatert.