Skadede pasienter venter over tre år på å få klagebehandlet vedtak

Mange må vente opptil tre og et halvt år få klagebehandlet en sak i klageinstansen for pasientskadesaker. Det mener advokat Anneli Bendiksen i Tromsø er altfor lang tid.

SPESIALIST INNEN PERSONSKADER: Advokat Anneli Bendiksen er spesialist innen personskader, og jobber innenfor trygderett og generell forvaltningsrett i Tromsø. FOTO: RONALD JOHANSEN 

nyheter

De fleste av advokat Anneli Bendiksens klienter har fått pasientskader i forbindelse med komplikasjoner etter kirurgiske inngrep. Disse er nå utenfor arbeidslivet, og har søkt om pasientskadeerstatning og fått avslag. Sammen med advokaten har de klaget på vedtaket, og flere sitter nå tre og et halvt år etterpå – fremdeles uten svar.

Det reagerer Bendiksen sterkt på.