Fylkesråd for næring Karin Eriksen roser Senja kommune:

– Tar næringsutvikling på alvor

Fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen var imponert da hun besøkte det nye produksjonsanlegget til Salmar på Senja. Hun påpekte at anlegget blir viktig for hele regionen.

PÅ BESØK: Onsdag besøkte fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen, sammen med flere fra Troms og Finnmark fylkeskommune, flere steder på Senja. Her besøker hun Salmars nye anlegg på Klubben. I midten ser vi ordfører i Senja kommune Tom Rune Eliseussen og til venstre er fabrikksjef Jørn Tore Fjellstad.   Foto: Susanne Noreng

nyheter

– Jeg synes det er kjempebra at det bygges så mye ut her på Senja, og at vi får et slikt stort, effektivt og moderne anlegg som dette her. Det vil være med på å utvikle og bygge opp under blå næring. Her blir det viktige arbeidsplasser for hele regionen. Dette anlegget blir av nasjonal betydning. sa Eriksen til Folkebladet, etter at hun og flere representanter fra fylkeskommunen og Senja kommune hadde fått en omvisning rundt på klubben næringspark på Senja onsdag.

Store investeringer

120 mann er i sving for å reise anlegget og under omvisningen kunne man se mange maskiner i sving, bygg som reiser seg og full byggeaktivitet. Salmar investerer nærmere to milliarder kroner i det som skal bli det mest moderne produksjonsanlegget for laks. I tillegg skal BeWi bygge kassefabrikk og på sikt vil Nutrimar bygge et restråstoffanlegg på stedet.