Fant flere kubikk bjørkeskog ødelagt:

Grunneier:– Dette er hærverk på skogen

Rundt 20 bjørketrær må felles etter at uvedkomne har tatt seg tilrette og begått det grunneier beskriver som hærverk i skogen.

FRUSTRERT: Grunneier Oddmund Olsen (til venstre) og hans sønn, Oddgeir Olsen Slettli, er frustrert over at noen har tatt seg til rette i bjørkeskogen og ødelagt rundt 20 trær. Innfelt: Personen, eller personene har skåret ut og samlet never fra bjørketærne. Her har de skåret helt inn til den hvite stammen.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Flere mørke felt på bjørketrærne rundt Storvatnet ved Vangsvik på Senja, vitner om det som skal ha funnet sted på vårparten.

– Buskene er rett og slett ødelagte og det er ikke noe annet enn hærverk. Her har noen tatt seg til rette og gått målbevisst inn for å hugge 50-60 centimeter never fra bjørketrærne. Dette er trær vi nå må felle på grunn av dette, forklarer Oddgeir Olsen Slettli.