UNN får refs etter at pasient døde – fikk ikke forsvarlig helsehjelp, mener Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn mener Universitetssykehuset i Tromsø sviktet og ikke ga en mannlig pasient nødvendig helsehjelp.

KRITIKK: Universitetssykehuset i Tromsø får sterk kritikk fra Statens Helsetilsyn etter at en fikk feilbehandling og døde.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Dødsfallet på sykehuset i Tromsø skjedde i 2018, og det er sykehuset selv som har meldt dødsfallet inn til Statens helsetilsyn, skriver TV2.

Til kanalen forteller mannens datter om faren som lå flere timer uten smertelindring og at dødsfallet har vært en stor belastning for familien.

Blåste luft inn i lungene

Ifølge rapporten fra Statens helsetilsyn skjedde dødsfallet uventa, selv om mannen var innlagt med en alvorlig sykdom som rammer luftveier og svelg. Etter innleggelsen ble mannens tilstand oppfatta som stabil og i bedring, men så skjedde flere ting som førte til at behandlingen ble avsluttet og mannen døde.

Blant annet ga en assistent fra kommunen behandling med et forstøverapparat, men en ventil på apparatet var ikke åpnet eller åpnet seg ikke, noe som førte til høyt trykk i lungene og hjertestans. Mannen skal ha kommet seg igjen etter livreddende førstehjelp, men ble påført store skader som til slutt utartet og førte til død.

I rapporten fra helsetilsynet pekes det på at UNN ikke har lagt til rette for forsvarlig bruk av medisinsk utstyr ved den aktuelle avdelingen, og at saken har avdekket svikt både i forhold til bruk og opplæring av utstyret.

– Svikten er gjennomgående, heter det.

Sykehuset beklager

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv beklager via en e-post til TV2 den alvorlige hendelsen.

– Vi varslet selv saken til Statens helsetilsyn, og vi er enig i Helsetilsynets konklusjon om at helsehjelpen ikke var forsvarlig, skriver Lindekleiv i en e-post til kanalen.

Han erkjenner og at sykehuset ikke har hatt god nok organisering, styring og koordinering av behandlingen.

Sykehuset har i ettertid iverksatt flere strakstiltak for å styrke pasientsikkerheten ved lungemedisinsk avdeling. I tillegg etterforsker politiet hendelsen, og de etterlatte venter ifølge TV2 på politiets avgjørelse i saken.

Jarle Johnsen, leder for generell etterforskning ved Tromsø politistasjon, bekrefter dette overfor iTromsø.

– Vi har saken under etterforskning, men jeg får ikke sjekket status i den før på mandag, sier han.