Tror ikke på bjørneflytting i Bardu:

– Nå har vi inne en søknad om omstillingsmidler

Laila Merethe Myrhaug og mannen Jim Foshaug har nådd et punkt der de vurderer å avslutte med sauedrift i Østerdalen i Bardu.

VIL SLUTTE: Laila Merethe Myrhaug og mannen Jim Foshaug vurderer nå å legge ned sauedriften fordi miljømyndighetene ikke klarer å fjerne bjørnebinna fra beiteområdet til sauene.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Klima- og miljødepartementet har opprettholdt avslag på søknad om felling av ei bjørnebinne med unger i Bardu kommune. Statens naturoppsyn har i stedet fått i oppdrag å flytte bjørnebinna med de to ungene ut av området. Når vi nå skriver 5. september har ingenting skjedd, og Laila Merethe Myrhaug har ingen tru på at noe vil skje i år. Paret har nå søkt Miljødirektoratet om omstillingsmidler, for etter at de to de siste årene har fått svært mange sauer drept av bjørnene.


Miljødirektoratet: Ikke forsvarlig å flytte bjørnefamilien i Bardu i høst

Det er ikke forsvarlig å flytte bjørnefamilien som har drept sauer i beiteprioritert område i Bardu denne høsten, mener Miljødirektoratet.


Kort tid før vinteren

Direktoratet fikk i august i oppdrag å forsøke å flytte familien, som består av en binne og hennes to unger, fra et beiteprioritert område i Bardu kommune, men de vil i stedet radiomerke bjørnebinna og utsette flyttingen til våren. Statens Naturoppsyn (SNO) og Miljødirektoratets argumenter for å utsette flyttingen er blant annet at det vil bli kort tid for bjørnen til å finne en ny hiplass for vinteren.