Miljødirektoratet: Ikke forsvarlig å flytte bjørnefamilien i Bardu i høst

Det er ikke forsvarlig å flytte bjørnefamilien som har drept sauer i beiteprioritert område i Bardu denne høsten, mener Miljødirektoratet.

VENTER: Miljødirektoratet mener at bjørnebinna i Bardu ikke kan flyttes før til våren.   Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no (Illustrasjonsfoto)

nyheter

Direktoratet fikk i august i oppdrag å forsøke å flytte familien, som består av en binne og hennes to unger, fra et beiteprioritert område i Bardu kommune, men de vil i stedet radiomerke bjørnebinna og utsette flyttingen til våren.

Statens Naturoppsyn (SNO) og Miljødirektoratets argumenter for å utsette flyttingen er blant annet at det vil bli kort tid for bjørnen til å finne en ny hiplass for vinteren. Det er dessuten fare for at det økte fettlaget bjørnen opparbeider seg, vanskeliggjør både å treffe bjørnen med bedøvelsespil, riktig dosering av medikamenter og overoppheting av bjørnen under jaging med helikopter.