Vil ekspropriere eiendom for å legge rør

Senja kommune blir ikke enig med en av grunneierne på Finnjord og ønsker nå å ekspropriere for å legge vann og avløpsrør til Klubben næringspark.

EKSPROPIERE: Senja kommune har ikke blitt enig med grunneier og ønsker nå å ekspropiere eiendommen for å legge vann og avløpsrør til Klubben næringspark der Salmar bygger sitt nye lakseslakteri.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Ved å ekspropriere blir grunneier fratatt grunneiendom, eller rettigheter på denne, mot erstatning. Senja kommune ønsker å bygge et nytt høydebasseng på Finnjorda, og nye rørledninger fra høydebassenget og ned til Klubben Næringspark, hvor Salmar bygger det nye lakseslakteriet. Dette har en grunneier motsatt seg. Dermed foreslår rådmannen å ekspropriere eiendommen.

Ikke enig

Saken ble lagt frem i utvalg for samfunnsutvikling som ble avholdt på Skaland kommunehus onsdag. Kommunen opplyser i sakspapirene at det har blitt forsøkt flere ganger å komme til enighet, uten hell.