Mener Norge bør ha eget fiskeripoliti

Erlend Svardal Bøe mener Norge må være ledene i arbeidet med fiskerikriminalitet.

FISKERIPOLITI: Erlend Svardal Bøe (H) ønsker at lovens lange arm i større grad skal gjøre seg gjeldende på sjøen også.  Foto: Christer Pedersen

nyheter

Tromsø-politikeren, som er kandidat til stortingslista for Troms i 2021, viser til det regjeringsoppnevnte fiskerikontrollutvalget, som ble opprettet i 2018.

følge Bøe har utvalget konkludert med at det er for lett å drive ulovlig fiske i Norge. Høyremannen er klar på at noe må gjøres for å få bukt med fiskerikriminaliteten.