Avlyser felles kommunestyremøte

Styringsgruppa i Attraktive Midt-Troms — byregionprogrammet — har besluttet å avlyse et felles kommunestyremøtet som skulle avholdes under Dyrøyseminaret i høst og heller samarbeide på andre måter.

AVLYSER MØTE: Styringsgruppa i Attraktive Midt-Troms — byregionprogrammet — består av fra høyre, Bengt-Magne Luneng, ordfører i Målselv, Marit Alvig Espenes, ordfører i Dyrøy, Tom-Rune Eliseussen, leder/ordfører i Senja og Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen.  Foto: Senja kommune

nyheter

– Det er ikke forsvarlig å samle alle kommunestyrerepresentantene i regionen i en felles møtesal. Som kommuner må vi gå foran med gode eksempler, sier leder av styringsgruppa, ordfører Tom Rune Eliseussen i Senja kommune i en pressemelding.

Det fjerde felles kommunestyremøtet i regionen var først planlagt avholdt 24. mars i år, og programmet var klart da sterke restriksjoner for møtevirksomhet ble innført i Norge 12. mars. Da valgt styringsgruppa å utsette møtet.

Styringsgruppa skriver i pressemeldingen at de fortsatt ønsker en tett dialog med alle kommunene og evaluering av arbeidet med regional næringsplan. I dette skal kommunene blant annet vurdere om de ønsker et tettere samarbeid på næringsarbeid i framtida. Det satses på små møter framover.

– I Midt-Troms har vi mange solide felles satsinger; felles regional næringsplan, felles satsing på bærekraftig infrastruktur og reiseliv, og felles satsing på rekruttering og omdømme. I framtida skal vi aksle nye utfordringer og noen av disse oppgavene kan vi løse bedre om vi står sammen, sier ordfører i Dyrøy, Marit Alvig Espenes som også sitter i styringsgruppa.