Det er nå ett år siden Sparebanken Narvik etablerte seg i Midt-Troms:

– Det å knytte Narvik og Midt-Troms tettere sammen har en stor verdi

For ett år siden etablerte Sparebanken Narvik seg i Midt-Troms. På den tiden har lokalkontoret bygget opp en kundeportefølje og fått faste lokaler.

NYE LOKALER: Sparebanken Narvik har inngått en langsiktig leieavtale for lokaler i Finnsnes Handelspark, i samme del som Advokathuset Nord.   Foto: Amund Hansen

nyheter

1. juli i fjor åpnet lokalkontoret dørene i sine midlertidige lokaler i Finnsnes senter. Nå har de fått permanente lokaler i Finnsnes Handelspark.

– Vi er veldig fornøyd med beliggenheten. Det er gode lokaler å drive rådgiving fra, og det er vi godt fornøyd med, sier administrerende direktør Elling Berntsen i Sparebanken Narvik.