Vil ha penger til vei og fiskerihavner

Ordførerne i Senja, Tromsø og Harstad møtte mandag fylkesrådet for å legge frem felles satsingsområder og utfordringer. Blant temaene som ble diskutert, er behovet for utbedring av sjømatveier, og bygging av flere gang- og sykkelstier.

ÅPNET GANG- OG SYKKELVEI: Sammen åpnet Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal, Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen, fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen og Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen en gang- og sykkelvei i Harstad mandag. Ordførerne ønsker mer satsing på denne type infrastruktur.   Foto: Senja kommune

ORDFØRER-TRIO: – For å kunne realisere prosjekter innenfor satsingsområdene er vi avhengig av god dialog og støtte fra fylkesrådet, sier Tom Rune Eliseussen (t.h).  Foto: Senja kommune

nyheter

De tre ordførerne møttes første gang på Senja i sommer, hvor de bestemte seg for felles samarbeid om satsingsområdene; fiskerihavner, gang- og sykkelveier, fergeforbindelser og desentraliserte studietilbud.

La frem felles behov

Mandag møttes de igjen, i Harstad, hvor de presenterte muligheter og utfordringer for fylkesrådet i Troms og Finnmark. Blant annet ble behovet for penger til fiskerihavner diskutert, og viktigheten av at det satses på sjømatveiene.

– Under Senja-besøket ble jeg imponert over industritenkinga på Senja. For at sjømatnæringen skal kunne vokse har både Tromsø og Senja stort behov for utbedring av fiskerihavnene og sjømatkorridorene, forklarer Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen, ifølge en pressemelding fra Senja kommune.

Et annet tema under møtet var gang- og sykkelstier, og sammen åpnet ordførerne en ny gang- og sykkelsti i Harstad.

I sin åpningstale vektla Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal at slike tiltak i tillegg til nødvendig trafikksikring, også skaper nødvendig bolyst i kommunene.


Vil ha støtte fra fylkesrådet

Ordførerne er opptatt at også regionale myndigheter må stå samlet med kommunene for å nå frem til storting og regjering med budskap og behov.

– For å kunne realisere prosjekter innenfor satsingsområdene er vi avhengig av god dialog og støtte fra fylkesrådet. Men finansiering må også til fra sentrale myndigheter, og derfor må vi sammen synliggjøre behov i regionen, sier ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen, ifølge pressemeldingen.

Fylkesrådsleder Bjørn-Inge Mo er også positiv til ordførernes initiativ til samarbeid.

– Dette er et veldig bra initiativ, og passer veldig godt inn i fylkesrådets mål om en løpende dialog med kommunene i Troms og Finnmark. Her møter vi både Harstad, Senja og Tromsø kommune samtidig. Det er tre kommuner som har veldig mye felles, men samtidig ulike kommuner, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.