Finnsnes Dykk & Anleggservice i full sving med Salmar-prosjektet

Stor ledningsjobb går etter planen

I flere uker har Finnsnes Dykk & Anleggservice jobbet for å ferdigstille prosjektet med å legge flere kilometer med rør til slakteriet hos Salmar.

PROSJEKTET GÅR MOT SLUTTEN: Keneth Larsen i Finnsnes Dykk og Anleggservice er snart ferdig med Salmar-prosjektet, men i september venter et nytt prosjekt fra kommunen.  Foto: Anna Helene Folkestad

nyheter

– Her er vi i full gang med å montere lodd på sjøvannsinntaket til slakteriet på Gressmyra som Salmar bygger der. Vi er i sluttfasen nå, vi holder på med den siste ledninga, og vi har om lag 350 meter igjen som skal loddsettes. Da vi har vi produsert en lengde på 2.500 meter, og det blir den ene av totalt to sjøvannsinntaskledniger, sier daglig leder Keneth Larsen.

MYE SPØRSMÅL: Keneth Larsen forteller at han har mottat mange spørmsål knyttet til hva de driver med i Gisundet.   Foto: Anna Helene Folkestad

Salmar skal bruke sjøvann i deler av produksjonen, og grunnen til at ledningene er så lange er at de skal få dekket behovet, og få best mulig kvalitet på vannet som skal brukes.