Får opplæring i å komme ut i arbeidslivet

Elever i introduksjonsprogrammet ved Senter for læring og integrering er i gang med å lage elevbedrift i regi av flyktningtjenesten.

I FULL SVING: Elevbedriften som driver med bilvask er i full sving med å vaske lærer Jimmy-Arne Nilsen sin bil.  Foto: Anna Helene Folkestad

nyheter

Flyktningtjenesten på Finnsnes har ansvar for å lage et opplegg for elever ved introduksjonskurset hos voksenopplæringa to uker etter skoleslutt, og to uker før skolestart.

– De to første ukene driver vi med etablering av bedrift, så da får ikke begynt med så mye produksjon. Vi har bare to uker, så vi må finne noe vi kan produsere på kort tid, sier Kitt Heidi Isaksen i Flyktningtjenesten på Finnsnes.