Solgte mer, men tjente mindre

Rekefabrikken Stella Polaris i Kårvikhamn økte omsetningen fra like under 430 millioner i 2018 til nær 542 millioner i 2019. Men svingninger i råstoffprisene gjør at de tjente mindre penger enn forventet.

REKER: Her er administrerende direktør Christina Bue Nordahl, daglig leder Arnfinn Semmingsen og produksjonsmedarbeider Maria Godtliebsen i Stella Polaris på fabrikken i Kårvikhamn.   Foto: Janne Møller-Hansen/VG

nyheter

De tre siste årene har driftsinntektene for hjørnesteinsbedriften Stella Polaris i Kårvikhamn økt betraktelig. Fra å ha en omsetning på nær 297 millioner kroner i 2017, økte de med over 130 millioner kroner til en omsetning på like over 429 millioner kroner i 2018. Året etter klarte de å øke driftsinntektene med ytterligere 112 millioner kroner til å lande på en omsetning på i overkant av 541 millioner kroner i 2019.

Tjente mindre

Til tross for den formidable økningen i omsetningen tjener man i 2019 likevel mindre penger enn året før. Fra å ha et overskudd på 17,8 millioner kroner før skatt i 2017, sank man til et resultat før skatt på 11,6 millioner kroner i 2018. I fjor ble overskuddet enda mindre med et resultat før skatt på 8,8 millioner kroner. Derfor er ikke daglig leder Arnfinn Semmingsen like fornøyd med resultatet som han skulle ønske han var.