Senja-rådmannen sykmeldt

SYKMELDT: Rådmann i Senja kommune, Hogne Eidissen, er for tiden sykmeldt.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

På grunn av sykmelding er det i en periode midlertidig endring i kommuneledelsen i Senja. Det opplyser kommunen i en e-post til Folkebladet torsdag.

Stor arbeidsbelastning

Rådmann Hogne Eidissen er for tiden sykmeldt, og Rune Hoholm trer inn som fungerende rådmann. Dette vil gjelde i tre uker fremover.

Årsaken til sykmeldingen er stor arbeidsbelastning, opplyser kommunen.

TAR OVER: Rune Hoholm, kommunalsjef i Senja kommune, går inn som fungerende rådmann mens Hogne Eidissen er sykmeldt.  Foto: Maria Holm Simonsen

Ifølge ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) har det vært mye arbeid over kort tid som har medført stor arbeidsbelastning på rådmannen.

– Omstillingen ved kommunesammenslåingen og å få alle systemene på plass er krevende. Samtidig hadde vi i juni to kommunestyremøter, tre formannskapsmøter og et utvalgsmøte, der det ble behandlet over 80 saker. I tillegg har vi hatt koronahåndteringen på toppen av dette. Så det er ingen tvil om at arbeidsbelastningen på rådmannen er stor, sier Eliseussen.

– Skal gå helt fint

Rune Hoholm er til vanlig kommunalsjef i kommunen, og han vil ivareta ansvarsområdet i den stillingen i tillegg til å nå ta over rådmannens oppgaver.

– Rune Hoholm er erfaren og har fungert som rådmann tidligere, senest en uke tidligere i sommer, mens rådmannen hadde ferie. Han er derfor godt kjent med de oppgavene, som vil bli ivaretatt på en god måte i kommunen, forteller ordføreren til Folkebladet.

MYE JOBB: Ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen (Sp), sier at arbeidsbelastningen på rådmannen i kommunen har vært stor.  Foto: Amund Hansen

– Vil dette får noen negative konsekvenser for kommunen?

– Nei. Alt ivaretas på beste måte, så dette skal gå helt fint. Så ser vi frem til å få Hogne tilbake når sykeperioden er over.