– Man vokser usedvanlig mye på det som menneske

I Nord-Norge bor 1.250 barn i fosterhjem, men behovet for flere fosterhjem er likevel stort.

TELT: Fosterhjemstjenesten stod onsdag på torget på Finnsnes for å forsøke å rekruttere nye fosterhjem. De som trenger fosterhjem er unger som ikke kan bo hjemme og som ikke vil ha det særlig greit av å bo på en institusjon. Viggo Elde (t.v) og familien har hatt flere ungdommer boende hos seg. Her sammen med Svein Bergstad i Fosterhjemstejenesten.  Foto: Amund Hansen

nyheter

– Det vi trenger i vår region er fosterhjem fra Tromsø til Kvænangen. Vi trenger cirka 50-60 nye hjem hvert år. I sommer har det vært litt stille, som også har litt med korona å gjøre. Men vi trenger flere hjem for også å ha litt mer å velge i når vi skal plassere en unge, forteller Svein Bergstad, seniorrådgiver i Fosterhjemstjenesten avdeling Finnsnes.

Fosterhjemstjenesten er i disse dager ute på veien for å forsøke å rekruttere nye fosterhjem. Onsdag hadde de stand i Finnsnes sentrum, med ønske om å komme i kontakt med potensielle fosterforeldre i området.