Vil ha nedsatt fartsgrense

Beboere ved henholdsvis Skavmodalveien i Lavangen og ved Strokke bro i Salangen ønsker seg lavere fartsgrense. De har henvendt seg til sine respektive kommuner med ønsket.

NEDSATT FART: Beboerne langs Skavmodalsveien mellom fylkesvei 141 og Skavmodalen skistadion i Lavangen til kommunen ønsker nedsatt fartsgrense til 30 km/t.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

– Det ser også ut som at noen tror 60-sonen oppheves opp Skavmodalveien og at fartsgrensen er 80 km/t. Denne smale og trafikkerte veien kan ikke være beregnet for en slik høg hastighet. Som beboere i Skavmodalveien er vi oppriktig bekymret for at det skal skje ulykker, og vi håper at kommunen kan se denne strekningen som del av boligfeltet Sneverbakken med 30-sone også her.

– Forskrekket

Det skriver Erna – og Jens Arvid Bratsberg som bor langs veien mellom fylkesvei 141 og Skavmodalen skistadion i Lavangen til kommunen. De peker på at trafikken har økt grunnet utvidelse av boligfeltet og en oppgradering av veien.