Er solid tross store tap

Etter algeangrep i fjor og ILA-utbrudd nylig, vil Salaks AS få et brudd i slaktingen og dermed inntektsstrømmen. Selskapet fremstår likevel som meget solid og lønnsomt.

BETYDELIG TILBAKESLAG: –Vi har fått et betydelig tilbakeslag etter nedslaktingen ved Kvanntoneset i Lavangen (bildet) og i Bjørga, sier Odd Bekkeli. Lokaliteten i Lavangen ble rammet våren 2019 av algeangrep og ILA om høsten samme år.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

– Betydelige tilbakeslag, fremholder daglig leder Odd Bekkeli.

Rammet av sykdommer

– Vi har fått et betydelig tilbakeslag etter nedslaktingen ved Kvanntoneset i Lavangen og i Bjørga, sier Odd Bekkeli.