Fryktet ingen ville drive fiskebruk – starter opp selv

Fredd Jarle Wilsgård og Vidkun Wilsgård utvider sjømatbedriften og skaper nytt liv i fiskebruket i bygda.

STARTER OPP: Brødrene Wilsgård, henholdsvis Fredd Jarle (til venstre) og Vidkun i Torsken, starter opp med fiskemottak og drift ved gamle Torsken havprodukter. Nå under navnet Torsken fiskeindustri. Alle foto: Carina Hansen 

nyheter

– Torsken er et fiskevær – da må vi også ha et fiskebruk. En stund var det flere som var interessert i å kjøpe og overta, men da maskinene ble solgt unna av forrige eier, gikk lufta ut av flere. Nå skal vi starte driften opp igjen, men vi har ikke som mål å bygge et tradisjonelt fiskebruk, sier Fredd Jarle Wilsgård til Folkebladet.

FISKEBÅTER: Det er mange fiskebåter som ligger til kai på brygga i Torsken.  Foto: Carina Hansen

Hvitfisk

Tanken til Wilsgård er å gjøre mer med fisken.