Ansatte i banken får super-rente på 1,2 prosent – direktøren mener nivået er fornuftig

Rundt 1.000 ansatte i konsernet Sparebanken Nord-Norge får rekordlav rente på 1,2 prosent. – Det er en del av lønna, sier tillitsvalgt.

SUPER-RENTE: Sparebanken Nord-Norge gir de ansatte rekordlave 1,2 prosent i lånerente på huslån opptil 4,5 millioner kroner.   Foto: Ronald Johansen, iTromsø

nyheter

Sparebanken Nord-Norge satte nylig ned lånerenta for bankens ansatte fra 1,6 til 1,2 prosent. Samtidig tilbyr banken ordinær lånerente fra 1,79 prosent til folk flest. Lav rente er et populært tilbud til bankens ansatte, ifølge kommunikasjonsdirektør Stein Vidar Loftås.

– De ansatte har mulighet til å låne opptil 4,5 millioner kroner til ekstra gunstig rente, sier Loftås.

– Det er en ansatt-fordel, og den fordelen våre ansatte setter mest pris på. De sparer rundt 20.000 kroner i året. Det er en form for lønn som vi må skatte av, sier HR-sjef Petter Gjerpe i banken.

Billig-rente

Norske banker tilbyr ansatte lån med lavere rente enn vanlig lånerente for folk flest. Den laveste renten Sparebanken Nord-Norge tilbyr er 1,39 prosent. Det gis til unge medlemmer i LO som kjøper sin første bolig. Den laveste ordinære renten som banken tilbyr folk flest er på 1,79 prosent, ifølge bankens nettsider.

Lånerenten har falt kraftig hittil i år, og i vår og sommer har ansatte i banken hatt høyere lånerente enn kundenes beste rente. Banken satte derfor nylig ned ansatt-renten fra 1,6 til 1,2 prosent. Det er den laveste renten de ansatte må betale på sine lån som banken kjenner til, opplyser Gjerpe.

– Den laveste renten vi tidligere har tilbudt de ansatte med dagens ordning var 1,3 prosent i 2015. Før det hadde vi en annen modell, der de ansatte betalte 80 prosent av laveste kunderente, men da svingte renten mye mer, sier Gjerpe.

– Kunderentene har falt mye i år. Vi prøver å gi de ansatte litt bedre rente, men ikke for mye bedre. De aller fleste ansatte som har lånebehov bruker ordningen, legger han til.

Bankens ambassadører

Banken tilbyr billig-lån til de ansatte for at de ansatte skal bruke bankens produkter og på den måten fungere som bankens ambassadører, forteller Loftås.

FORNUFTIG: Kommunikasjonsjef Stein Vidar Loftås i Sparebanken Nord-Norge mener 1,2 prosent rente er en fornuftig rente. Foto: Edvard Kristiansen 

– Hovedgrunnen for ordningen er at vi ønsker at våre ansatte skal bruke våre produkter. Det er en viss ambassadør-effekt i det. Og gunstig lånerente gjør det mye enklere å velge rett, sier Loftås.

Renten til de ansatte følger den såkalte normrenten og justeres seks ganger i året. Det førte til at renten gikk kraftig ned i juli, da normrenten ble justert ned.

– Vi hadde en periode der de bankansatte hadde høyere lånerente enn kundene. 1,39 prosent er aller laveste rente til kunder i Sparebanken Nord-Norge, sier Loftås.

– Hva tenker du om en rente på 1,2 prosent til de ansatte?

– Det er en fornuftig rente. Forskjellen er ikke for stor, sier han.

Presset av store organisasjoner

Gjerpe presiserer at de ansatte må betale skatt av rentefordelen, når renta er lavere enn laveste kunderente.

– Det reelle rentenivået for de ansatte etter å ha betalt skatt er på 1,43 prosent, om lag samme rente som vi tilbyr unge LO-medlemmer, sier Gjerpe.

Den effektive renten er fortsatt 0,35 prosent lavere enn det banken tilbyr som laveste rente til folk flest.

– Den effektive renten får de ansatte er nær kunderenten. De største arbeidstakerorganisasjonene har de siste årene skaffet seg veldig gode avtaler. Det er et stort gap mellom de som får ordinær rente, og ansatte i finanssektoren og medlemmer i arbeidstakerorganisasjoner. Organisasjonene bruker makten sin kynisk for å få lavere rente, sier Gjerpe.

Både ansatte og pensjonister i sparebank-konsernet får tilbud om lav lånerente, blant dem ansatte i forsikring, meglerselskap, regnskap og bank.

– En del av lønna

Hovedtillitsvalgt og konserntillitsvalgt i Finansforbundet i Sparebanken Nord-Norge, Vivi Ann Pedersen, skriver i en tekstmelding at hun er på ferie og ber iTromsø kontakte bankens kommunikasjonsavdeling. De ansattes representant i styret, Kjetil Berntsen, har ikke svart på iTromsøs henvendelser. Leder Cecilie Wirkola i LO-finans i Nord-Norge svarer på iTromsø spørsmål på e-post.

«Vi som tillitsvalgte jobber godt for å sikre ansatte gode vilkår. Tradisjonelt sett i vår bransje, så har vi gode vilkår, som må ses på som en del av lønna», uttaler Wirkola i e-posten.

«Sparebanken Nord-Norge ønsker at ansatte skal benytte seg av gunstige lånevilkår, og må da være konkurransedyktig på betingelsene. Jeg håper og tror at de fleste av bankens ansatte benytter seg av arbeidsgivers produkter, også på andre områder», legger hun til.