Nergård henter lån på to milliarder for å bygge nye trålere

Fiskerikonsernet har refinansiert og inngått en låneavtale på to milliarder kroner. - Vi har planer om å bygge nye trålere, og det koster penger, vet du.

MILLIARDER: Fiskerikonsernet Nergård refinansierer og får lånepakke på to milliarder kroner til å bygge nye trålere. Her er konsernsjef Tommy Torvanger (til høyre) i Nergård og skipper Tonni Karlsen på den gamle tråleren J. Bergvoll, som snart skal fornyes. FOTO: RONALD JOHANSEN 

nyheter

Norges nest største fiskerikonsern, Nergård i Tromsø, har refinansiert gjelden og inngått en låneavtale på 1,95 milliarder kroner. Pengene skal brukes til å finansiere nye trålere og forbedre fiskebruk, sier konsernsjef Tommy Torvanger i Nergård.

- Dette er en del av planen om å fornye. Vi skal investere både i båter og på land. Det blir å skje mye ting fremover, sier Torvanger.