Kvotereduksjon i turistfiske fra nyttår

Fra 1. januar 2021 vil det bare være mulig å ta med fisk ut av landet dersom du har fisket og oppholder deg ved en turistfiskebedrift som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskebedrifter, heter det på fiskedirektoratets nettsider.

Fiskedirektoratet reduserer kvoten for turistfiske fra nyttår. FOTO: PETER WESTLEY 

nyheter

Kvoten er redusert til 18 kilo fisk eller fiskevarer, inkludert ferdiglagde fiskeprodukter og fiskefilet. Du kan ta med deg denne kvoten inntil to ganger i løpet av kalenderåret, skriver de.

I tillegg til kvoten kan du ta med: