Skaland Graphite får nye områder å lete etter grafitt

Selskapet skal nå få lete etter grafittforekomster på eiendommen Fjellheim ved fjellet «Bukken» og omkringliggende arealer.

AVTALE: I lokalene til selskapet på Skaland var administrerende direktør Peter Davies og ordfører i Senja kommune Tom-Rune Eliseussen (SP).  Foto: Skaland Graphite

nyheter

Det skriver selskapet selv i en pressemelding. Eiendommen tilhører Senja kommune. Avtalen har en varighet på 10 år.

Bukken er et 504 meter høyt fjell som ligger mellom Lysnes og Stønnesbotn på Nord-Senja.

Til stede for å underskrive avtalen i lokalene til selskapet på Skaland var administrerende direktør Peter Davies og ordfører i Senja kommune Tom-Rune Eliseussen (SP).

– Denne avtalen er viktig for oss. Hvis forekomsten viser seg å være drivverdig kan dette gi selskapet forutsigbarhet i uoverskuelig framdrift. Vi har som mål om å øke kapasiteten i fabrikken, sier Davies.


Drifta påvirkes lite av korona – nå er ny direktør på plass

Skaland Graphite AS holder koken i disse krevende tider, og har nå ansatt ny administrerende direktør.


Verdiskapning

Skaland Graphite AS fikk nye eiere i 2019 fra Perth i Australia. Eierselskapet heter Mineral Commodities Ltd, (MRC), og driver gruvevirksomhet blant annet i Australia og Sør-Afrika. Den nye direktøren i selskapet er bosatt i Essen i Tyskland, men er for tiden på Senja.

Også ordføreren på Senja er glad for at avtalen nå er signert.

– Skaland Graphite er en meget viktig bedrift i Senja kommune. De har mange ansatte og bidrar til verdiskaping og stor aktivitet i lokalsamfunnet. Et enstemmig formannskap vedtok avtalen 28. april og nå kunne vi endelig underskrive den, sier ordfører i Senja kommune Tom-Rune Eliseussen (SP).


– Mest tilfreds med at vi klarte å rekruttere ungdommer

Etter 13 år i direktørstolen hos Skaland Graphite, pensjonerer Trond Abelsen seg i januar, men hjørnesteinsbedriftens reise har så vidt begynt.


Fremoverlent

Forekomsten på eiendommen til Senja kommune som Norges geologiske undersøkelser (NGU) har kartlagt antas å ha potensiale for industriell drift, spesielt med tanke på økende anvendelsesområder for grafittmineraler til oppladbare batterier og fremtidige grafénprodukter. Undersøkelser så langt har også vist at kvaliteten på forekomsten kan være god.

– Vi skal være en fremoverlent kommune og legge til rette for næringsutvikling. Forhåpentligvis kan denne avtalen med Skaland Graphite bidra til at selskapet kan øke produksjonen og føre til enda flere arbeidsplasser i Senja-samfunnet. Det hadde vært kjempeflott, sier ordføreren.


Sluttfører grafitthandel til 80 millioner kroner

I løpet av de nærmeste ukene vil handelen mellom australske Mineral Commodities Ltd (MRC) og Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) om overtakelse av Skaland Graphite sluttføres. Australierne betaler cirka 80 millioner norske kroner for å bli eiere av fabrikken og gruva på Skaland.


I pressemeldingen opplyses det at grafitt er grunneiers mineral og avtale om utvinning må derfor skje mellom en aktør som er i stand til å gjennomføre uttak og grunneier, mot ytelse.