– Får vi jernbane i nord, Eivind Sivertsen?

Han er 88 år og tror at vi nordlendinger til slutt vil få jernbane. Men det vil enda ta tid før det realiseres.

AVISINNLEGG :Eivind Sivertsen med avisinnleggene han har hatt i Folkebladet og nord-norske aviser de siste fem årene.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

– Får vi jernbane i nord. Eivind Sivertsen?

– Ja, den vil komme. Men det vil ikke skje før våre myndigheter innser at klimakatastrofen er med og gjør at blant annet jernbane her nord blir enda mer nødvendig.