Innfører strengere regler for turistfiske

Fiskeri- og sjømatministeren har besluttet å gjennomføre endringer i regelverket for turistfiske. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2021.

TURISTFISKE: Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen strammer inn på reglene for turistfiske.  Foto: NFD

nyheter

– Den viktigste endringen er at man kun kan ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. Dette håper jeg kan være med på å styrke den seriøse delen av turistfiskenæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).


Om forslag til endring av regler om turistfiske:

– Direkte næringsfiendtlig for fisketuristnæringa

Høringsrunden for de nye reglene for turistfiske er nå gjennomført. Mange i næringa er kritiske til flere av de foreslåtte endringene.


Betydelig innstramming

Utførselskvoten senkes fra 20 kilo til 18 kilo filet, og det kan maksimalt føres ut fisk to ganger i året per person.

"Dette er en betydelig innstramming i forhold til dagens regelverk hvor det er tillatt med utførsel en gang i uken. Videre endres reglene om fangstrapportering: Informasjonsplikten for turistfiskevirksomhetene tydeliggjøres, og det innføres et krav om digital fangstapportering innen utgangen av 2021", skriver departementet i en pressemelding.


Drøftet mulige innstramminger i turistfisket

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte i dag turistfiskenæringen og myndighetene for å diskutere hvordan vi kan stanse fiskesmuglingen.


Det legges også opp til en strengere praktisering av regelverket og strengere reaksjoner dersom regelverket brytes, som for eksempel strengere straff for de som bryter de nye reglene eller sletting fra turistfiskeregisteret

– Jeg vil fortsette dialogen med næringen om hvilke vilkår som bør stilles til en registrert turistfiskevirksomhet, og også ta opp spørsmålet om hvordan bedriftene kan behandle restråstoff og avskjær fra sløying av fisken på en slik måte at dette kan komme til nytte. Vi vil også se videre på spørsmålet om det kan være mulig å sette en dagskvote eller andre former for regulering av aktivitetsnivået, i dialog med bedriftene, sier Ingebrigtsen.

Endringene i regelverket kommer etter at et høringsnotat med flere forslag har vært på offentlig høring. Du finner forskriften på Nærings- og fiskeridepartementets nettside.