Har bedt rådmannen utrede klimabudsjett

Et samlet kommunestyre i Senja kommune ønsker å innføre klimabudsjett innen 2022, og rådmannen har fått jobben i å utrede hvordan budsjettet kan innføres.

VIKTIG: Fra talerstolen fortalte kommunestyrerepresentant Hilde Lisbeth Strand i partiet MDG Senja, viktigheten med et klimebudsjett.   Foto: Sindre Jensen

nyheter

18. juni fremmet MDG Senja et forslag om å innføre klimabudsjett i Senja kommune, som et tilleggspunkt til økonomiplanen for 2021-2024. Etter et gruppemøte stilte et samlet kommunestyre seg bak formuleringen om å la rådmannen skal se om det kan la seg gjøre.

Forslaget fra MDG Senja var en konsekvens av vedtaket i desember 2019, om å erklære klimakrise. Da representanten fra partiet, Hilde Lisbeth Strand la frem forslaget om klimabudsjett i desember, ble det nedstemt øvrige representanter.