Salaks pålagt å fjerne all laks

Salaks AS har fått pålegg om å fjerne all laks fra sin lokalitet i Bjørga i Sørreisa kommune.

DESTRUERE: Mattilsynet har pålagt Salaks å fjerne all laks fra sin lokalitet i Bjørga.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Tidligere i sommer ble det fattet mistanke om ILA ved Salaks lokalitet i Bjørga, og det ble tatt prøver som etter hvert påviste sykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA). Det ble først påvist ILA i to av de åtte merdene Salaks har i Bjørga.

Salaks valgte da å fjerne laksen fra de merdene som hadde fått påvist ILA, men senere ble det gjort funn av ILA i ytterlige to merder. Dermed besluttet Mattilsynet å pålegge Salaks å fjerne laksen fra alle de seks resterende merdene.